سایت شخصی مهندس هادی مختاری پر

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

دروس دانشگاهی

فیلتر عنوان 
نمایش # 
# عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 نحوه ارزیابی درس مدیریت اطلاعات در ورزش MIS- رشته علوم ورزشی گرایش علوم زیستی ورزش هادی مختاری 28
2 نحوه ارزیابی درس آشنایی با کامپیوتر- رشته مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و شیلات هادی مختاری 28
3 نحوه ارزیابی درس آزمایشگاه مهندسی رایانه های کوچک - دانشگاه پیام نور ارومیه هادی مختاری 33
4 نحوه ارزیابی درس کاربرد کامپیوتر در علوم اجتماعی- دانشگاه پیام نور ارومیه هادی مختاری 44
5 دانلود نرم افزار IBM SPSS Statistics25 هادی مختاری 43
6 برنامه کلاس کاربرد کامپیوتر در علوم اجتماعی 97-98 هادی مختاری 37
7 اطلاعیه | برنامه کلاسی درس کاربرد کامپیوتر در علوم اجتماعی هادی مختاری 132
8 (جدید) نحوه ارزیابی، زمان ارائه پروژه و امتحان عملی درس کاربرد کامپیوتر در علوم اجتماعی هادی مختاری 179
9 اطلاعیه | برنامه کلاسی درس کاربرد کامپیوتر در علوم اجتماعی(جدید) هادی مختاری 249
10 نمرات آزمون عملی آزمایشگاه مهندسی رایانه های کوچک هادی مختاری 146
11 اطلاعیه | درس کاربرد کامپیوتر در علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور هادی مختاری 193
12 زمانبندی درس کاربرد کامپیوتر در علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور هادی مختاری 203
13 تعیین جلسه آموزشی آزمایشگاه مهندسی رایانه های کوچک هادی مختاری 159
14 (جدید) قابل توجه دانشجویان که موفق به ارائه پروژه نشده اند هادی مختاری 363
15 (جدید) تعیین پروژه درس آزمایشگاه مهندسی رایانه های کوچک هادی مختاری 409
16 پاسخ تمرینات کتاب مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی (پاسکال) هادی مختاری 308
17 نمونه پروژه های آماده پاسکال درس مبانی کامپیوتر و مبانی رایانه و برنامه نویسی هادی مختاری 333
18 (جدید) نحوه ارزیابی، زمان ارائه و امتحان درس شیوه ارائه مطالب علمی و فنی هادی مختاری 290
19 (جدید) نحوه ارزیابی، زمان امتحان درس آزمایشگاه مهندسی رایانه های کوچک هادی مختاری 354
20 (جدید) نحوه ارزیابی، زمان امتحان میانترم درس آشنایی با کامپیوتر هادی مختاری 361
21 (جدید) نحوه ارزیابی، زمان امتحان میانترم درس مبانی رایانه و برنامه نویسی هادی مختاری 259
22 (جدید) نحوه ارزیابی میانترم و عملی درس کاربرد کامپیوتر در علوم اجتماعی هادی مختاری 333
23 (جدید) نحوه ارائه پروژه درس عملی کاربرد کامپیوتر در علوم اجتماعی هادی مختاری 309
24 (جدید) نحوه ارزیابی، زمان ارائه پروژه و امتحان میانترم درس مبانی کامپیوتر هادی مختاری 307
25 در خصوص ارائه جزوات آموزشی به دانشجویان محترم هادی مختاری 304
تدریس دروس دانشگاهی