سایت شخصی مهندس هادی مختاری پر

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

دروس دانشگاهی

فیلتر عنوان 
نمایش # 
# عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 اطلاعیه | برنامه کلاسی درس کاربرد کامپیوتر در علوم اجتماعی هادی مختاری 10
2 (جدید) نحوه ارزیابی، زمان ارائه پروژه و امتحان عملی درس کاربرد کامپیوتر در علوم اجتماعی هادی مختاری 71
3 اطلاعیه | برنامه کلاسی درس کاربرد کامپیوتر در علوم اجتماعی(جدید) هادی مختاری 130
4 نمرات آزمون عملی آزمایشگاه مهندسی رایانه های کوچک هادی مختاری 51
5 اطلاعیه | درس کاربرد کامپیوتر در علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور هادی مختاری 64
6 زمانبندی درس کاربرد کامپیوتر در علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور هادی مختاری 85
7 تعیین جلسه آموزشی آزمایشگاه مهندسی رایانه های کوچک هادی مختاری 49
8 (جدید) قابل توجه دانشجویان که موفق به ارائه پروژه نشده اند هادی مختاری 194
9 (جدید) تعیین پروژه درس آزمایشگاه مهندسی رایانه های کوچک هادی مختاری 210
10 پاسخ تمرینات کتاب مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی (پاسکال) هادی مختاری 162
11 نمونه پروژه های آماده پاسکال درس مبانی کامپیوتر و مبانی رایانه و برنامه نویسی هادی مختاری 171
12 (جدید) نحوه ارزیابی، زمان ارائه و امتحان درس شیوه ارائه مطالب علمی و فنی هادی مختاری 199
13 (جدید) نحوه ارزیابی، زمان امتحان درس آزمایشگاه مهندسی رایانه های کوچک هادی مختاری 201
14 (جدید) نحوه ارزیابی، زمان امتحان میانترم درس آشنایی با کامپیوتر هادی مختاری 218
15 (جدید) نحوه ارزیابی، زمان امتحان میانترم درس مبانی رایانه و برنامه نویسی هادی مختاری 165
16 (جدید) نحوه ارزیابی میانترم و عملی درس کاربرد کامپیوتر در علوم اجتماعی هادی مختاری 223
17 (جدید) نحوه ارائه پروژه درس عملی کاربرد کامپیوتر در علوم اجتماعی هادی مختاری 196
18 (جدید) نحوه ارزیابی، زمان ارائه پروژه و امتحان میانترم درس مبانی کامپیوتر هادی مختاری 181
19 در خصوص ارائه جزوات آموزشی به دانشجویان محترم هادی مختاری 200
20 زمانبندی جلسات عملی درس کاربرد کامپیوتر در علوم اجتماعی هادی مختاری 197
21 (جدید) نحوه ارائه درس شیوه ارائه مطالب علمی و فنی هادی مختاری 200
تدریس دروس دانشگاهی