سایت شخصی مهندس هادی مختاری پر

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

دروس دانشگاهی

فیلتر عنوان 
نمایش # 
# عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 دانلود نرم افزار IBM SPSS Statistics25 هادی مختاری -
2 برنامه کلاس کاربرد کامپیوتر در علوم اجتماعی 97-98 هادی مختاری 3
3 اطلاعیه | برنامه کلاسی درس کاربرد کامپیوتر در علوم اجتماعی هادی مختاری 97
4 (جدید) نحوه ارزیابی، زمان ارائه پروژه و امتحان عملی درس کاربرد کامپیوتر در علوم اجتماعی هادی مختاری 138
5 اطلاعیه | برنامه کلاسی درس کاربرد کامپیوتر در علوم اجتماعی(جدید) هادی مختاری 203
6 نمرات آزمون عملی آزمایشگاه مهندسی رایانه های کوچک هادی مختاری 96
7 اطلاعیه | درس کاربرد کامپیوتر در علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور هادی مختاری 147
8 زمانبندی درس کاربرد کامپیوتر در علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور هادی مختاری 164
9 تعیین جلسه آموزشی آزمایشگاه مهندسی رایانه های کوچک هادی مختاری 121
10 (جدید) قابل توجه دانشجویان که موفق به ارائه پروژه نشده اند هادی مختاری 299
11 (جدید) تعیین پروژه درس آزمایشگاه مهندسی رایانه های کوچک هادی مختاری 337
12 پاسخ تمرینات کتاب مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی (پاسکال) هادی مختاری 257
13 نمونه پروژه های آماده پاسکال درس مبانی کامپیوتر و مبانی رایانه و برنامه نویسی هادی مختاری 277
14 (جدید) نحوه ارزیابی، زمان ارائه و امتحان درس شیوه ارائه مطالب علمی و فنی هادی مختاری 252
15 (جدید) نحوه ارزیابی، زمان امتحان درس آزمایشگاه مهندسی رایانه های کوچک هادی مختاری 300
16 (جدید) نحوه ارزیابی، زمان امتحان میانترم درس آشنایی با کامپیوتر هادی مختاری 308
17 (جدید) نحوه ارزیابی، زمان امتحان میانترم درس مبانی رایانه و برنامه نویسی هادی مختاری 222
18 (جدید) نحوه ارزیابی میانترم و عملی درس کاربرد کامپیوتر در علوم اجتماعی هادی مختاری 296
19 (جدید) نحوه ارائه پروژه درس عملی کاربرد کامپیوتر در علوم اجتماعی هادی مختاری 267
20 (جدید) نحوه ارزیابی، زمان ارائه پروژه و امتحان میانترم درس مبانی کامپیوتر هادی مختاری 261
21 در خصوص ارائه جزوات آموزشی به دانشجویان محترم هادی مختاری 266
22 زمانبندی جلسات عملی درس کاربرد کامپیوتر در علوم اجتماعی هادی مختاری 274
23 (جدید) نحوه ارائه درس شیوه ارائه مطالب علمی و فنی هادی مختاری 312
تدریس دروس دانشگاهی