سایت شخصی مهندس هادی مختاری پر

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

(جدید) نحوه ارزیابی، زمان ارائه و امتحان درس شیوه ارائه مطالب علمی و فنی

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند نحوه ارزیابی درس شیوه ارائه مطالب علمی و فنی به شرح ذیل میباشد:

  • تئوری - امتحان میانترم (8 نمره)
  • عملی- امتحان عملی شامل 12نمره برای مقاله+ 5 نمره ارائه (اسلاید)+ 3 نمره حضور در کلاس و فعالیت کلاسی

 

تاریح امتحان میانترم تئوری : پنجشنبه 23 آذر ماه 1396 ساعت 14

تاریح امتحان عملی(ارائه) : پنجشنبه 23آذر ماه 1396 ساعت 14

تاریخ تحویل پروژه : امکان ارائه در تمامی جلسات عملی امکان پذیر میباشد و جلسه آخر مورخ 23آذر 1396 ساعت 14به عنوان آخرین روز ارائه میباشد.

تذکر مهم : نحوه ارائه به صورت حضوری میباشد و به ارائه های غیر حضوری ترتیب اثر داده نخواهد شد.

آخرین بروز رسانی در چهارشنبه, 15 آذر 1396 ساعت 03:45
تدریس دروس دانشگاهی (جدید) نحوه ارزیابی، زمان ارائه و امتحان درس شیوه ارائه مطالب علمی و فنی