سایت شخصی مهندس هادی مختاری پر

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

(جدید) نحوه ارزیابی، زمان امتحان میانترم درس آشنایی با کامپیوتر

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

بزودی اطلاعات لازم ارائه خواهد شد.

تدریس دروس دانشگاهی (جدید) نحوه ارزیابی، زمان امتحان میانترم درس آشنایی با کامپیوتر