سایت شخصی مهندس هادی مختاری پر

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

پاسخ به سوال یکی از دوستان در خصوص حمله باج افزار خاص به سیستم رایانه ای وی و تخریب تمامی فایلهای مه

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

⁉️پاسخ به سوال یکی از دوستان در خصوص حمله باج افزار خاص به سیستم رایانه ای وی و تخریب تمامی فایلهای مهم و شخصی ایشان

روزنوشت پاسخ به سوال یکی از دوستان در خصوص حمله باج افزار خاص به سیستم رایانه ای وی و تخریب تمامی فایلهای مه