زندگینامه

اینجانب هادی مختاری از سال ۱۳۸۰ بصورت تخصصی در زمینه امورات رایانه ای فعالیت داشته و فعالیت های مربوطه از ابتدا تاکنون در راستای فناوری اطلاعات و ارتباطات بوده است. در این سالها از تمام توان خود برای توسعه راه حل های الکترونیکی و مدرن در جهت تسهیل امور سازمانی و تجاری و رفاهی و به حداکثر رساندن پتانسیل های سازمان ها و افراد بهره گرفته ام و هم اکنون بعنوان برنامه نویس سیستم های نرم افزاری فعالیت دارم و با تولید بسته های نرم افزاری ویژه اتوماسیون ، اطلاع رسانی ، آموزشی و پزشکی و دیگر محصولات نرم افزاری افتخار حصول اعتماد اکثر سازمانها ، شرکتهای دولتی و خصوصی، مدارس و مراکز آموزشی و پزشکی را در سطح کشور بعنوان مراکزی که از محصولات تولیدی بنده بهره گیری کرده اند را دارم. عمده این موفقیت ها مبتنی بر لطف پروردگار ، تجربه ، ارائه ایده ، تشکیل مجموعه کارآمد و پیاده سازی سیستمهای نوین و هماهنگ با فرهنگ و نیاز جامعه بوده است. در حال حاضر اینجانب موفق به تولید ۱۲۴ نرم افزار تخصصی و بیش از ۳۰۰ وب سایت اینترنتی و بیش از ۵۰ نرم افزار لوح فشرده مالتی مدیا ( چند رسانه ای ) گردیده ام. اکثر تولیدات نرم افزاری اینجانب بنام تجاری “تک ندا ” و “ترک سافت ” در سطح کشور معرفی و مورد استفاده قرار میگیرد.