معرفی

مشخصات شخصی:

نام و نام خانوادگی : هادی مختاری پر

تاریخ تولد : ۱۳۶۵

محل تولد : ارومیه

تلفن همراه : ۹۳۲۲ ۳۴۰ ۰۹۱۴ تلفکس : ۳۲۲۳۷۱۸۵ ۰۴۴

آدرس : آذربایجان غربی، ارومیه، دانشگاه صنعتی ارومیه

پست الکترونیک : info@hadimokhtari.ir وب سایت : www.hadimokhtari.ir